KAT A ,A1

suzuki

SZKOLENIE ODBYWA SIĘ W SALACH W CIESZYNIE I WIŚLE

SALA1

SALA2

sala3

OPŁATE ZA KURS MOŻNA ROZŁOŻYC NA RATY

Nauka i kurs na prawo jazdy – Wisła i Cieszyn